[DỊCH] Sự kiện 12 câu hỏi twitter của Seungri và profile mới của Seungri


Theo Seungri, cứ vào ngày 12 của tháng sẽ là ngày “Seungri” vì anh ấy sinh vào ngày 12/12, Seungri trả lời 12 câu hỏi trên twitter. Đây là những câu hỏi và trả lời được dịch:

1.Fan:오빠 팬미팅할생각은 없는건효……?
(Oppa, Tại sao anh không có ý định tổ chức một buổi họp mặt với fan….? )
Seungri:할까?^^ 너가 원하면 할께 빅뱅 5명이하는 팬미팅도 하고싶어 탑형이랑 지용이형이 진짜 재밌는형들이거든
(Tại sao anh phải làm thế?^^ Nếu em muốn, anh muốn có một buổi họp mặt với fan cùng với Big Bang. TOP và Jiyong thực sự là các anh hài ước”)

2.Fan:미국에 있지만 멀리서라도 항상 응원하고있으니까 화이팅하세요! 왠지 답멘은 못해줘도 읽을것같애서 떨려요
(
Seungri: 미국날씨는좀 어때? 여기는 진짜 추워 ㅜ 감기조심해….. 요새 영어공부열심히니까 다음에는 영어로 멘션보내줘!
(Thời tiết ở Mỹ thế nào? Ở đây lạnh ㅜĐừng để bị ốm nhé…Tôi đang học tiếng Anh vì thế hãy chát với tôi bằng tiếng Anh lần tới nhé!”)

Continue reading