Big Bang Wallpaper

Đây là tập hợp những wallpaper của Big Bang để các bạn VIP có thể làm màn hình nền cho máy tính của mình. Mỗi khi bật máy sẽ thấy luôn những thần tượng của mình.

Xin chân thành cảm ơn alee@ibigbang và Miseremei@bigbanghaven đã thu thập và upload nhưng bức ảnh hình nền  tuyệt đẹp về Big Bang

—————————————————————————————————–

BIG BANG Calendar 2010 wallpaper

800 x600                         1024 x 768                              1280 x 1024


800 x600                             1024 x 768                    1280 x 1024


800 x600                                  1024 x 740                     1280 x1024

800 x600                             1024 x740                            1280 x1024


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BIG BANG wallpaper

—————————————————————————————————————————————————-

GD Wallpaper

—————————————————————————————————————————————————-

Taeyang wallpaper

————————————————————————————————–

TOP wallpaper

———————————————————————————————————————–

DAESUNG (D-LITE) Wallpaper

——————————————————————————————————————————–

SEUNGRI (V.I) Wallpaper

11 comments on “Big Bang Wallpaper

 1. iêu big bang của mìnk quá đi:x GD đz quá ta iêu big bang lắm forever with you
  Gdragon
  Taeyang
  Top
  Seung ri
  Deasung
  i wish i wuodl go to the big bang:x

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s