[VIDEO] Seungri trong chương trình “Run for the Money” Teaser.


Cre: happyrichlife777@youtube

Lưu ý: Tập phim này sẽ phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 28/8. Seungri cũng đã đăng khoảng quay bộ phim này trong mục nhật ký của mình tuần trước.

One comment on “[VIDEO] Seungri trong chương trình “Run for the Money” Teaser.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s