[PHOTO] Đánh giá Gmarket của Taeyang: “Wow! Nó là một chiếc tủ lạnh”


Xin chào, tôi là Taeyang
Wow!!~~~~~~~!!!
Yahoo! Nó là chiếc tủ lạnh!!
Một món quà tuyệt vời dành cho mẹ tôi để vượt qua mùa hè nóng bức này! Thật tuyệt.
Tôi nghĩ mẹ có thể dành cả mùa hè đầy mát lạnh với chiếc tủ lạnh này!
Cảm ơn các bạn ^^

Nguồn: Gmarket  /Eng-translated by baby-panda-seungri via bigbangupdates

Viet translated: haiquik@onlybigbang