[VIDEO] G-Dragon và Taeyang chúc một lễ kỷ niệm 25 năm tràn ngập niềm vui của “I.T.Hong Kong”


Nguồn: ITapparelsVideos@yt via bigbangupdates

One comment on “[VIDEO] G-Dragon và Taeyang chúc một lễ kỷ niệm 25 năm tràn ngập niềm vui của “I.T.Hong Kong”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s