[PHOTO] Taeyang cùng với Hi-Tech


dudehs1120:”RINGA LINGA ~ #Taeyang #Rize #Hitech #TMF #Look#Comeback”

@Pjh79dancer: “아~싸”
“A~SSA”

jungheonp: “링가링가”
“RINGA LINGA”

Nguồn: như ghi và ghi chú@instagram.com & twitter via bigbangupdates

Chú ý: “Hi Tech” là nhóm nhảy nam làm việc với YG. Nhóm nhảy nữ/chị em của họ là  “Crazy”. Đây là từ màn comeback của Taeyang trên Inkigayo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s