[ENGSUB] Quá trình quay ” The Commitment”: T.O.P đáng yêu


Click here to view

eng-Translator: @Big_Seunghyun
Subs by: @06251804

Chú ý : Mật khẩu là “062518tumblr”. Xin hãy credit đầy đủ và không upload lại và nếu ai muốn dịch sang ngôn ngữ khác từ tiếng Anh, xin hãy hỏi  @Big_Seunghyung. Cảm ơn các bạn

via bigbangupdates

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s