[PHOTO] Big Bang và “Lawson” cho tour ở Nhật


Hiện nay không có tin tức hoặc thông tin nào ngoại trừ trên trang website của Big bang ở Nhật đưa ra một hình ảnh quảng cáo, ” Big bang x Lawson”. Lawson là một nhãn hiệu cửa hàng tiện ích trên khắp nước Nhật với 3 kiểu cửa hàng khác nhau. Thông tin trên ảnh chỉ nói, ” sắp đến”. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin khi có thêm thông tin. 

Nguồn: Lawsons via bigbangupdates

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s