[VIDEO] Sân khấu tạm biệt của G-Dragon trên Inkigayo + ảnh hậu trường (03/11/2013)


G-Dragon trình diễn một bản remix của  “Black”, “Who You” and “Crooked”

Và chụp ảnh cùng với vũ công nữ của YG (Crazy) sau hậu trường

Nguồn: BIGBANG@yt , @heeeeyun, @rarmg via bigbangupdates

3 comments on “[VIDEO] Sân khấu tạm biệt của G-Dragon trên Inkigayo + ảnh hậu trường (03/11/2013)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s