[VIDEO] G-Dragon trên chương trình ” Infinite Challenge” (02/11/2013)


Trong chương trình Infinite Challenge diễn ra vào ngày 02/11/2013, các nhóm sẽ trình bày các single của họ trước 35.000 người tại một lễ hội ngoài trời. Bài hát của GD và JHD có tựa đề tiếng Anh là “Going to Try” (해볼라고).

Nguồn: MBCentertainment @yt via bigbangupdates

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s