[TIN TỨC] Các bài hát trong ” Infinity Challenge” càn quét các bảng xếp hạng


Các bài hát trong “Lễ hội âm nhạc con đường tự do Infinity Challenge ”  của MBC đang càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc. Bài hát quán quân là  “I Got C” hát bởi Leech (Park Myung Soo và Primary) với sự tham gia của Gecko từ Dynamic Duo.

Các nhóm Infinity Challenge khác theo sau bài hát quán quân của Leech trên bảng xếp hạng, “Going to Try” của Hyung Yong Don Jyong (Jung Hyung Don and G-Dragon) hiện đang nắm giữ vị trí thứ 2.  “Going to Try” đã giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng ngay lập tức sau khi chương trình phát sóng vào ngày mùng 2 tháng 11. 

Vị trí thứ 3 thuộc về “Please Don’t Go My Girl” của How Do You Two (Yoo Jae Suk và  Yoo Hee Yeol) với sự tham gia của Kim Jo Han. Vị trí thứ 4, ” Call Me Oppa” của Rose Jaw  (Noh Hong Chul và Rose Inn), vị trí thứ 5 là ” Will Be Gone” của Double Play (Jung Joon Ha và  Kim C) cùng với sự tham gia của Lee So Ra và Beenzino, và vị trí thứ 6 được hát bởi toàn bộ thành viên, ” Here We Are”. Vị trí thứ 7 và thứ 8 sẽ theo thứ tự là “G.A.B” của G.A.B (Gil và BoA) và “Super Jab-Cho Man” của Seventy Finger (Ha Ha và Jang Ki Ha và The Faces)  

Vào tập phát sóng ngày mùng 2 tháng 11 của “Infinity Challenge”, 35.000 khán giả  xem các nhóm biểu diễn.

Nguồn: soompi.com via bigbangupdates

Eng-translated: haiquikgd@onlybigbang

 

3 comments on “[TIN TỨC] Các bài hát trong ” Infinity Challenge” càn quét các bảng xếp hạng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s