[UPDATES] Những thông tin về TOP trong ” Commitment” trước công chiếu


Đây là những hình ảnh của TOP trong Commitment từ Naver Movies

————————————————————————

Đam mê của TOP về các pha hành động (phụ đề tiếng Anh)

——————————————————————————–

Thêm ảnh và video khác từ Showbox  ^_^

——————————————-

Ảnh từ chiến dịch từ thiện của The Commitment

Nguồn: Naver + as credited in Youtube via bigbangupdates

One comment on “[UPDATES] Những thông tin về TOP trong ” Commitment” trước công chiếu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s