[PHOTO] Hé lộ Taeyang trên tạp chí Elle số tháng 11/2013


Thông qua  Neil Barett, một nhà thiết kế thời trang độc lập đã tạo nên trang phục Taeyang đang mặc chia sẻ bức ảnh với dòng tweet,  “#Taeyang from #BigBang in Quilted Leather Sweatshirt  #AW13 for  #ElleKorea November”

Dưới đây là link về ảnh scan Taeyang trên tạp chí Elle  với bài viết về Taeyang có tiêu đề ” Solar Storm – Cơn bão mặt trời “

ẢNH SCAN về TAEYANG trên tạp chí Elle

Nguồn: Neil Barett via VIP4DAESUNG@bigbangupdates

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s