[PHOTO] Ảnh TOP trên tạp chí L Officiel Hommes phiên bản Hàn số tháng 11/2013


Đỉnh quá TOP ơi…. COOL MAN

Không thể thở nổi….

Nguồn :hingso @weibo.com via bigbangupdates

3 comments on “[PHOTO] Ảnh TOP trên tạp chí L Officiel Hommes phiên bản Hàn số tháng 11/2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s