[VIDEO] Alive Tour tại Jakarta : Big Bang – Encore.


Cre: BIG BANG youtube

Đây là clip do SeungRi oppa tự quay nhưng quên quay mình nên VIP sẽ không thấy SeungRi oppa nhé!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s