[PHOTOS] 121009 G-Dragon trên chương trình “Yoo Hee Yeol’s Sketchbook”.


 

Chương trình đã ghi hình vào ngày 9/10 và sẽ được phát sóng vào ngày 20/10. VIP nhớ chờ xem nhé!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Như trên hình

4 comments on “[PHOTOS] 121009 G-Dragon trên chương trình “Yoo Hee Yeol’s Sketchbook”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s