[TWITTER] G-Dragon và Taeyang đi bơi tại Singapore.


 

G-Dragon’Tweet: “Rare item! Bright Youngbae!”

G-Dragon’ Tweet: “Cô gái cơ bắp”

Taeyang’ Tweet: “Cảm giác tuyệt vời”

Taeyang’ Tweet: “Yey!!!!!!!”

Taeyang’Tweet: “Sungmin hyung với hành động mát mẻ của mình “”

Nguồn: G-Dragon’ Twitter + Taeyang’ Twitter

6 comments on “[TWITTER] G-Dragon và Taeyang đi bơi tại Singapore.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s