[TIN TỨC] Big Bang được đề cử giải “World Dominators” trên Mnet’s Style Icon Awards 2012.


Hãy bỏ phiếu TẠI ĐÂY.

Bỏ phiếu cho BIGBANG (Bạn cần phải bỏ phiếu cho tất cả các loại bầu cử)
Di chuyển đến dưới cùng của trang và nhấp vào “VOTE”

– Bạn có thể bỏ phiếu một lần một ngày
– Bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào ngày 25 tháng 10
– Bạn có thể bỏ phiếu bằng cách sử dụng tài khoản MNet, tài khoản Twitter, và tài khoản Facebook.

Nguồn: Mnet

6 comments on “[TIN TỨC] Big Bang được đề cử giải “World Dominators” trên Mnet’s Style Icon Awards 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s