[PHOTOS/TWITTER] G-Dragon và Sungja Jung: “Hãy xem Inkigayo!”.


G-Dragon’ Tweet: “오늘 인기가요 ‘그XX’ with 정성하 많은시청바랍니다요”

Dịch: Tôi hy vọng có nhiều người trong các bạn sẽ xem Inkigayo hôm nay “That XX” với Jung Sungha

34 phút sau đó, G-Dragon xóa tweet ban đầu của mình và tweet “오늘 3 시반 인기 가요 ‘그 XX’ với 정성하!” với cùng một hình ảnh.

Dịch: Hôm nay lúc 3:30 Inkigayo ‘That XX” với Jung Sungha!

Sungha Jung’ Tweet: “!! 지용 이형 과 함께한 느므 행복한 시간 이었습니다 ㅜ 오늘 인기 가요 꼭 시청 바래요 ^ ^”

Dịch:!Đó là một thời gian hạnh phúc mà tôi đã có với Jiyong hyung ㅜ Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn xem hôm nay ^ ^

Nguồn: @ kristinekwak của bigbangupdates

3 comments on “[PHOTOS/TWITTER] G-Dragon và Sungja Jung: “Hãy xem Inkigayo!”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s