[TIN TỨC] G-Dragon’s 2nd LIVE: GD Friends Live Worldwide @ Naver Music.


[Chú ý: GD sẽ có một cuộc trò chuyện video trực tiếp trên 25 tháng 9 từ 10-> 12:00 KST. GD live 2 sẽ bao gồm một sự hợp tác và biểu diễn các bài hát từ album của mình.]

Nguồn: Naver via gilbakk0221@youtube, @kristinekwak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s