[PHOTOS] Updates G-Dragon’ Twitter.


Ngày 06/9: “Bây giờ tôi đang quay MV mới”

Ngày 07/9: “Vẫn đang quay… Tôi buồn ngủ” 

 

Nguồn: G-Dragon’ Twitter

3 comments on “[PHOTOS] Updates G-Dragon’ Twitter.

  1. tjnh ju lon cuả em oppa pảj jữ jìn sức khỏe đó , đừng để bj bệnh nha! oppa ngủ dj,==! ngủ thj mớj có sưc làm vjệc chứ …hjc.,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s