[TIN TỨC] Danh sách các bài hát trong Mini Album của G-Dragon được tiết lộ.


YG Entertainment phát hành danh sách của mini album đầu tiên của G-Dragon sẽ được phát hành trực tuyến vào ngày 15 tháng 9 và offline vào ngày 18 tháng 9:

Track List (dịch)

1. One Of A Kind
2. Crayon [Bài hát chủ đề]
3. In the End (kết hợp với 1 thành viên của nhóm nữ mới của YG)
4. That XX
5. Missing You (kết hợp Kim Yuna nhóm nhạc rock Jaurim)
6. Today (kết hợp Kim Jong-wan của Nell)
7. Set/Light It on Fire hoặc Try to Set It on Fire (kết hợp với Tablo và Dok2)

Nguồn: ALEX @ bigbangupdates

 

7 comments on “[TIN TỨC] Danh sách các bài hát trong Mini Album của G-Dragon được tiết lộ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s