[VIDEO] Pops ở Seoul: G-Dragon sẽ thành công nếu anh khởi động một thương hiệu thời trang.


G-Dragon xếp # 1 trên Arirang TV trong bảng xếp hạng của Pops in Seoul cho nghệ sĩ có thể thành công nếu họ ra mắt thương hiệu thời trang của riêng mình:

Cre: arirang@youtube

One comment on “[VIDEO] Pops ở Seoul: G-Dragon sẽ thành công nếu anh khởi động một thương hiệu thời trang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s