[TIN TỨC] G-Dragon, “That XX” dán mác 19 + cho lời bài hát.


Teaser hình ảnh của single mới của G-Dragon, “그 XX” (That XX), đã được cập nhật với một dấu “Trên 19”. Sự phân loại được sử dụng cho lời bài hát/ nội dung.

Video và âm nhạc sẽ được phát hành vào ngày 01 tháng 9.

Nguồn: BIG BANG face book

2 comments on “[TIN TỨC] G-Dragon, “That XX” dán mác 19 + cho lời bài hát.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s