[PHOTOS] 120824 G-Dragon: “Y’all Ready For This?”.


 

“Mặc dù đó là trái với ý muốn của tôi, tất cả mọi người bây giờ biết rằng tôi đang quay một MV mới, cảm ơn Seungri, vì vậy đây là một shot!”

“Và sớm! ONE OF A KIND MV sẽ được phát hành. Ya’ll đã sẵn sàng cho điều này chưa? Euheuheuh tôi shakiiiing ~ Xin hãy cho thấy nhiều tình yêu, cung tên.”

Nguồn: G-Dragon’ Twitter

One comment on “[PHOTOS] 120824 G-Dragon: “Y’all Ready For This?”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s