[TIN TỨC] Daesung gửi tin nhắn “Dear VIP” cho Lễ kỷ niệm 6 năm của nhóm.


 

Dịch: 
Một thời gian không gặp ^ ^ Tôi thực sự thực sự muốn gặp các bạn! Mong các bạn luôn luôn khỏe mạnh! Tôi thực sự thực sự nhớ các bạn. Tôi thực sự yêu bạn, Daesung-Peace!

Nguồn: Luekim @ Twitter

One comment on “[TIN TỨC] Daesung gửi tin nhắn “Dear VIP” cho Lễ kỷ niệm 6 năm của nhóm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s