[VIDEO] 120818 Daesung trong chương trình “Magicians League”.


Daesung trong chương trình “Magicians League” của Asahi TV, Nhật Bản được phát sóng ngày hôm nay, ngày 18 tháng 8. Chương trình được ghi hình vào ngày 12 tháng 8.

Cre: Ki30ri @ Youtube

3 comments on “[VIDEO] 120818 Daesung trong chương trình “Magicians League”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s