[PHOTOS] To-san’s New Discovery: Volumes 1->5.


[New Discovery-san là trang blog của Daesung trên trang web di động ở Nhật Bản của Big Bang. Điều này giống như “Nhật ký của Seung-chan” của Seung Ri, nhưng thay vì một định dạng nhật ký, anh chia sẻ những “khám phá”.]

To-san’s New Discovery Volume 1:

“Vì vậy, ngon!
Đây là phát hiện thực!
Tahaa ~ ~ ~! “
Lưu ý của Nhân viên: Nó thực ra là nướng thịt heo nướng với lửa.

To-san’s New Discovery Volume 2:
” Phát hiện, đây là phong cách MC của Seung Ri!”

New-san của Discovery Volume 3:
“Hôm nay là nội trợ To-chan!
Tôi quyết định mua cái này! “

To-san’s New Discovery Volume 4:

“Tôi cũng có loại năng lượng”

To-san’s New Discovery Volume 5:

“con vịt và nhím biển như thế nào?”

Nguồn: 매화꽃^.^ @ DCDS + Marthapido, 0401@Rurutic @ Twitter + bigbangupdates

2 comments on “[PHOTOS] To-san’s New Discovery: Volumes 1->5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s