[TIN TỨC] Big Bang phát hành single mới tại Nhật Bản vào ngày 19 Tháng 9.


 

Ngày: 19 Tháng Chín 2012
4 phiên bản:
-CD + DVD
-CD
-CD (Phiên bản giới hạn choVIP NHẬT BẢN )
-PLAYBUTTON 

Nguồn: Ygex.jp + bigbangupdates

One comment on “[TIN TỨC] Big Bang phát hành single mới tại Nhật Bản vào ngày 19 Tháng 9.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s