[FANCAMS] Big Bang biểu diễn tại Alive Tour ở Bắc Kinh.


Fancams của Big Bang tại Alive Galaxy Tour buổi hòa nhạc ở Bắc Kinh được tổ chức tại Trung tâm Mastercard Bắc Kinh vào ngày 04 Tháng 8, 2012:

Các bạn xem thên rất nhiều Fancam HERE

Nguồn: bigbangupdatesTV

One comment on “[FANCAMS] Big Bang biểu diễn tại Alive Tour ở Bắc Kinh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s