[PHOTO] 120731 Taeyang, “Fly!!”.


Anh đăng bức ảnh đầu tiên với chú thích, “Nhảy!”, sau đó xóa nó và được đăng lại một lần nữa với chú thích “Bay!”.

Nguồn: Taeyang’s Twitter

2 comments on “[PHOTO] 120731 Taeyang, “Fly!!”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s