[TWITTER] G-Dragon và Taeyang cập nhật twitter với hình ảnh Daesung tại sân bay (27/07/2012)


 

G-Dragon: “Bức ảnh của người nổi tiếng thẳng thắn.”

Taeyang: ” Cuộc nói chuyện hài ước của Daesung trước khi chúng tôi bay.”

eng-translated by Swaggalevel-1000 via bigbangupdates

3 comments on “[TWITTER] G-Dragon và Taeyang cập nhật twitter với hình ảnh Daesung tại sân bay (27/07/2012)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s