One comment on “[VIDEO] BAZAAR Hàn của Harper: GD ở Paris

  1. trời ơi phong cách chụp ảnh thật chuyên nghiệp.thái độ và hình ảnh rất đặc biệt.những điều mà tưởng chừng ko ai dám làm may ra có lady gaga hehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s