8 comments on “[PHOTOS] 120721 Big Bang với Alive Tour tại Shanghai.

  1. Bao h các oppa mới đến việt nam lần nữa chứ? Không khí bên đấy thật náo nhiệt! Ghen tị wá àh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s