[PHOTO] Đánh giá Gmarket của Taeyang: “Wow! Nó là một chiếc tủ lạnh”


Xin chào, tôi là Taeyang
Wow!!~~~~~~~!!!
Yahoo! Nó là chiếc tủ lạnh!!
Một món quà tuyệt vời dành cho mẹ tôi để vượt qua mùa hè nóng bức này! Thật tuyệt.
Tôi nghĩ mẹ có thể dành cả mùa hè đầy mát lạnh với chiếc tủ lạnh này!
Cảm ơn các bạn ^^

Nguồn: Gmarket  /Eng-translated by baby-panda-seungri via bigbangupdates

Viet translated: haiquik@onlybigbang

One comment on “[PHOTO] Đánh giá Gmarket của Taeyang: “Wow! Nó là một chiếc tủ lạnh”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s