[FANCAM/PHOTO] Big Bang ở Thượng Hải cho Alive World Tour (21/07/2012)


Seungri làm hành động Kungfu tại concert ở Thượng Hải ^_^


And G-Ri couple …kakaka

Credit: miminlovetop@yt +như ghi trên ảnh via mystifize@soompi_bigbang

5 comments on “[FANCAM/PHOTO] Big Bang ở Thượng Hải cho Alive World Tour (21/07/2012)

    • Không. nếu bạn chịu đọc tin tức báo chí nói về Alive Tour ban sẽ thấy các fan đã dùng màu xanh và đỏ để tạo thành tên của các thành vien và tên các bài hát.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s