[PHOTOS] 120720 Big Bang tại sân bay Incheon đến Shanghai (Trung Quốc).


Bốn thành viên hôm nay đã lên đường sang Trung Quốc cho Alive Concert tại đây. Riêng Seungri bay từ Nhật. Seungri tại sân bay Narita (Nhật) đến Shanghai.   Nguồn: Như trên hình + bigbangupdates

7 comments on “[PHOTOS] 120720 Big Bang tại sân bay Incheon đến Shanghai (Trung Quốc).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s