[PHOTOS] 120720 Big Bang tại Shanghai cho Alive Tour.


Bốn thành viên Big Bang đến Shanghai. Riêng cậu út Seungri đã đến Shanghai trước từ Nhật.

Nguồn: 一只小镜子, CharmingYB東永裴中文網官博, Honey_Go_My_Home, 郑鲜森在下一盘很大的棋, THE_TOP崔胜铉中文网, Bonnie_byw @ weibo

4 comments on “[PHOTOS] 120720 Big Bang tại Shanghai cho Alive Tour.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s