[TIN TỨC] Gaon Chart phát hành bảng xếp hạng nửa đầu của năm 2012.


Chart Gaon là bảng xếp hạng quốc gia của Hàn Quốc và tương đương với Oricon ở Nhật Bản và bảng xếp hạng Billboard tại Mỹ.

Kiểm tra các bảng xếp hạng bảng xếp hạng nửa đầu năm 2012 (tháng một->tháng sáu) dưới đây!

Bảng xếp hạng Single Digital

1. Busker Busker – “Cherry Blossom Ending” – 285,723,438 điểm

2. T-ara – “Lovey Dovey” – 263,602,835 điểm

3. Big Bang – “FANTASTIC BABY” – 261,487,164 điểm

4. SISTAR – “Alone” – 253,894,932 điểm

5. Big Bang – “Blue” – 251,692,639 điểm

6. Ailee – “Heaven” – 246,357,100 điểm

7. Lyn – “Back In Time” – 216,120,492 điểm

8. TaeTiSeo – “Twinkle” – 209,737,735 điểm

9. 10cm – “Sorrow” – 199,838,791 điểm

10. miss A – “Touch” – 189,995,898 điểm

Bảng xếp hạng album trên Gaon.

1. Big Bang – ’5th Album ALIVE’ – 266,911 albums

2. SHINee – ‘Sherlock 4th Mini Album’ – 168,161 albums

3. TaeTiSeo – ‘Twinkle’ – 140,826 albums

4. Xia Junsu – ‘Tarantallegra’ – 126,220 albums

5. CNBLUE – ’3rd Mini Album Ear Fun’ – 121,735 albums

6. Big Bang – Special Edition STILL ALIVE’ – 117,929 albums

7. Busker Busker – ‘Busker Busker 1st Album’ – 114,760 albums

8. INFINITE – ’3rd Mini Album Infinitize’ – 108,639 albums

9. EXO-K – ‘MAMA The 1st Mini Album’ – 106,683 albums

10. Shinhwa – ’10th Album The Return’ – 77,279 albums

Online Downloads.

1. T-ara – “Lovey-Dovey” – 3,338,408 Downloads

2. Big Bang – “Blue” – 2,985,936 Downloads

3. Big Bang – “FANTASTIC BABY” – 2,855,955 Downloads

4. Ailee – “Heaven” – 2,836,564 Downloads

5. Lyn – “Back In Time” – 2,710,524 Downloads

6. Busker Busker – “Cherry Blossom Ending” – 2,700,716 Downloads

7. 10cm – “Sorrow” – 2,487,262 Downloads

8. SISTAR – “Alone” – 2,440,653 Downloads

9. miss A – “Touch” – 2,432,180 Downloads

10. Dynamic Duo – “Without You” – 2,221,683 Downloads

Online Chart – Streams

1. T-ara – “Lovey-Dovey” – 26,322,941 Streams

2. Busker Busker – “Cherry Blossom Ending” – 25,862,218 Streams

3. Big Bang – “FANTASTIC BABY” – 25,713,089 Streams

4. SISTAR – “Alone” – 24,625,292 Streams

5. Ailee – “Heaven” – 24,551,542 Streams

6. Big Bang – “Blue” – 23,063,308 Streams

7. IU – “You & I” – 21,273,096 Streams

8. HyunA & Hyunseung – “Trouble Maker” – 20,721,759 Streams

9. 10cm – “Sorrow” – 20,453,791 Streams

10. Lyn – “Back In Time” – 20,279,464 Streams

Nguồn: Gaon + allkpop

One comment on “[TIN TỨC] Gaon Chart phát hành bảng xếp hạng nửa đầu của năm 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s