[TIN TỨC] G-Dragon tham gia Twitter.


Tae Yang đã xác nhận rằng chúng ta có thể chào đón một thành viên khác của Big Bang trên Twitter thế giới!
Ngày 17 tháng 7, G-Dragon đã tham gia Twitter dưới tên @ IBGDRGN. Chào mừng anh gia nhập Twitter và chúng ta hy vọng anh ấy tham gia thường xuyên.

Bạn có thể vào xem Twitter của G-D oppa ở đây nhé: https://twitter.com/IBGDRGN

Nguồn: GD’ Twitter + bigbangupdates

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s