[PHOTO/TWITTER] 120710 Twitter của Taeyang cập nhật hình ảnh với 2NE1.


“2NE1’s FIRST GLOBAL TOUR “NEW EVOLUTION” YOU SHOULD JUST CHECK THIS OUT!!”

Note: 2NE1 thành viên Minzy không có trong bức ảnh này bởi vì cô hiện đang ở nhà với gia đình của mình cho đám tang của bà ngoại đã mất  vào ngày 09 tháng 7.Lời cầu nguyện và mong muốn của chúng ta để Minzy và gia đình cô có thể vượt qua trong thời gian này.

Nguồn: Taeyang’s Twitter

One comment on “[PHOTO/TWITTER] 120710 Twitter của Taeyang cập nhật hình ảnh với 2NE1.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s