6 comments on “[VIDEO] Arirang TV: Những ngôi sao mà bạn muốn là stylist của mình.

  1. Yong, yong, yong! Iu yong!!! Yong có khác! Tất nhiên sẽ đc rồi! Yong là number 1! Yong là nhất! Yong là số 1.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s