9 comments on “[PHOTOS] Thêm ảnh Big Bang trên G-Market Website.

  1. iu wá đi mất!! mấy anh dzai nhà mình khi thì ngầu ngầu dữ dữ, khi thì ngố ngố xynk xynk, thật là…OH BIGBANG I LOVE YOU!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s