[TIN TỨC] Thông tin về “Alive 2012 Making Collection”.


BIGBANG’S ALIVE 2012 MAKING DVD COLLECTION (Korean Version)
Ngày phát hành: ngày 8/8, 2012

Disc 1
Big Bang’s Alive Stage: YG On Air
(Gồm ban nhạc, vũ công và making film)

Disc 2
Big Bang’s Alive Music Video
(Gồm ban nhạc, vũ công và making film)

Disc 3
Big Bang’s Alive Behind-the-Scenes
(Behind-the-scenes story)


BIGBANG’S ALIVE 2012 MAKING DVD COLLECTION (Japanese Version)
Ngày phát hành: Ngày 8/8, 2012
Price: ¥10,500

Disc 1
Big Bang’s Alive Stage: YG On Air
(Gồm ban nhạc, vũ công và making film)

Disc 2
Big Bang’s Alive PV Making
(Making Film / YG On Air Re-edit Version)

Disc 3
Big Bang’s Alive Behind-the-Scenes
(Behind the story / With Naver)

Disc 4
SBS Inkigayo Performances

Disc 5
SBS Special
(Comeback Show, You & I, Night of TV Entertainment, K-Pop Collection)

Các chi tiết khác sẽ được đăng khi có.

Nguồn: bigbangupdates + ygfamily + ygex.jp

One comment on “[TIN TỨC] Thông tin về “Alive 2012 Making Collection”.

  1. Ôôlala tiền ơi e ở đâu? Ôôlala tiền ơi where are you?!
    Lần nào Jap ver cũng đc nhiều hơn Kor ver. và lần nào mua Jap ver cũng khó hơn Kor ver 😐

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s