[TIN TỨC] Big Bang là một trong những Idol “Chia sẻ, Được xem và Bàn luận hình ảnh nhều nhất” trên Grammy.com


Lưu ý: Đây là lần thứ hai rằng Big Bang xuất hiện trên Grammy.com, tại Hyundai Card sự kiện được tổ chức tại Seoul. Lần đầu tiên là từ K Show: Fashion show, được tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng ba.

Nguồn: Gammy + bigbangupdates

2 comments on “[TIN TỨC] Big Bang là một trong những Idol “Chia sẻ, Được xem và Bàn luận hình ảnh nhều nhất” trên Grammy.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s