4 comments on “[PHOTOS] Hình ảnh Banner và Profile mới của Big Bang trên Website YGEX.

  1. cáj vòg cổ của mìh gjốg kjểu dág khuyên tai tháh gjá mà GD đeo. Cảm giác như đc dùg đồ đôi vậy! Sướg điên đảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s