[TIN TỨC] Gaon Chart phát hành bảng xếp hạng từ ngày 3 đến 9 tháng 6, 2012


Gaon Chart là bảng xếp hạng quốc gia của Hàn Quốc. Nó được tuân thủ bởi Hiệp hội Công nghiệp Âm nhạc Hàn Quốc với mục tiêu tạo ra một biểu đồ quốc gia Hàn Quốc tương tự như các bảng xếp hạng Billboard và bảng xếp hạng Oricon.

 Xếp hạng Singles của tuần:
1. Big Bang – “Monster”
2. Wonder Girls – “Like This”
3. Big Bang – “Still Alive”
4. Big Bang – “Ego”
5. Big Bang – “Feeling”
6. Big Bang – “Bingle Bingle (Round and Round)”
7. Jung Hyung Don & Defconn – “The Song That’s Even Worse When You Listen to it During a Bad Time”
8. Wonder Girls – “Girlfriend”
9. G.NA – “2Hot”
10. IU – “Every End of the Day”

Xếp hạng Album của tuần:
1. Big Bang – ‘Special Edition Still Alive’
2. TEEN TOP – ‘aRtisT’
3. Wonder Girls – ‘Wonder Party’
4. EXO-K – ‘MAMA EXO-K The 1st Mini Album’
5. Epitone Project – ‘A Day In An Unfamiliar City’
6. Lee Eun Mi – ‘World’s Shortest Drama (Mini Album)’
7. Dal★Shabet – ‘The First Album BANG BANG’
8. XIA (Junsu) – ‘Tarantallegra’
9. Busker Busker – ‘Busker Busker’
10. B1A4 – ‘THE B1A4 IGNITION Special Edition’

Online Downloads của tuần:
1. Big Bang – “Monster” – 757,501 Downloads
2. Wonder Girls – “Like This” – 707,885 Downloads
3. Big Bang – “Still Alive” – 488,951 Downloads
4. Big Bang – “Ego” – 392,722 Downloads
5. Big Bang – “Feeling” – 386,935 Downloads
6. Jung Hyung Don & Defconn – “The Song That’s Even Worse When You Listen to it During a Bad Time” – 368,226 Downloads
7. Big Bang – “Bingeul Bingeul (Round and Round)” – 365,938 Downloads
8. Wonder Girls – “Girlfriend” – 281,568 Downloads
9. Wonder Girls – “R.E.A.L” – 210,698 Downloads
10. G.NA – “2Hot” – 206,806 Downloads

Top 10 Karaoke Songs 
1. Busker Busker – “Cherry Blossom Ending”
2. TaeTiSeo – “Twinkle”
3. SISTAR – “Alone”
4. Ulala Session – “Beautiful Night”
5. Lim Jae Bum – “For You”
6. Big Bang – “Fantastic Baby”
7. Ailee – “Heaven”
8. Brave Guys – “I 돈 (Money) Care”
9. Huh Gak – “The Person Who Once Loved Me”
10. 10cm – “Sorrow”

Nguồn: Gaon + bigbangupdates

3 comments on “[TIN TỨC] Gaon Chart phát hành bảng xếp hạng từ ngày 3 đến 9 tháng 6, 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s