8 comments on “[PHOTOS] Hình ảnh cập nhật từ website của Big Bang và Facebook Updates.

  1. toi qua cho*` mai~ moi coj duoc clip bun` ngu? we choy .Nhung ma xem xog ko con` bun` ngu? lun tinh? …vj` MV qua’ la hay ….BB no.1 chi co the la BB ma thuj , Nhug day cug mog cho su tro? laj cua 2ne1 nua …ko bjk sao day , nog’ log` ghe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s