6 comments on “[PHOTOS] 2011 YG Family Concert DVD Photo Book Scans: Big Bang.

  1. Sao mình cứ bắt gặp lão TOP vớj ông 7 thế nhỉ 2 ông ấy làm gì zậy, còn lão G nữa phởn phởn.
    Ôi iu nhất là pic cuối 🙂 đại gia đình YG. YG no.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s