[PHOTO] Still Alive Teaser ②: T.O.P


Note: Bức ảnh này được phát hành đầu tiên cho thành viên fanclub VIP chính thức vào tuần trước, nhưng bây giờ nó mới được phép ra mắt tất cả mọi người thông qua Naver Music. Ảnh các thành viên khác sẽ được phát hành trong những ngày tiếp theo.

Ảnh các thành viên khác, như video teaser, sẽ được phát hành trong những ngày tiếp theo: G-Dragon vào ngày 30 tháng 5, Seung Ri vào ngày 31 Tháng Năm, Tae Yang vào ngày 01 tháng 6 và Daesung vào ngày 02 tháng 6.

8 comments on “[PHOTO] Still Alive Teaser ②: T.O.P

    • Mình cũng đã tìm hiểu để hướng dẫn các bạn nhưng mình cũng bó tay quá phức tạp. Khi nào mình đăng ký được mình mình sẽ đăng bài hướng dẫn cho VIP.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s